Stanowisko do kalibracji czujników termoelektrycznych SKCT

By zapewnić skuteczność działania użytkowych czujników temperatury Łukasiewicz – ITR oferuje opracowany przez naszych specjalistów kalibrator temteratury wyposażony w piec rurowy, działający na zasadzie metody porównania z wzorcem.

 

Stanowisko do kalibracji czujników termoelektrycznych SKCT to urządzenie przeznaczone do automatycznej kalibracji użytkowych termoelektrycznych czujników temperatury o długości powyżej 500mm w zakresie temperatur 200ºC÷1300ºC.

Urządzenie składa się z

1.  Poziomego pieca rurowego PR-90/1350 wraz z wymiennym metalowym blokiem wyrównawczym,

2.  Wielokanałowego skanera termopar WST-10.1,

3.  Zestawu komputerowego wraz z aplikacją kontrolno – pomiarowo – archiwizacyjną.

 

Urządzenie wyposażone zostało w nowoczesne układy odpowiedzialne za regulację temperatury i zabezpieczające je przed nadmiernym jej wzrostem.

Co więcej, rozwiązania związane z komunikacją pieca z komputerem zastosowane w stanowisku umożliwiają umieszczenie komputera sterującego w znacznej odległości od pieca i skanera. Sterowanie tym procesem możliwe jest dzięki aplikacji ThermLab, która nawiązuje połączenie z piecem oraz skanerem termopar, koordynując działanie całego systemu. Aplikacja automatycznie prowadzi wcześniej ustalony przez użytkownika proces kalibracyjny, zbiera oraz przetwarza dane pomiarowe w wewnętrznej bazie danych i umożliwia ich wydruk.

PL|EN