Urządzenie do oznaczania charakterystycznych temperatur przemian fazowych ciał stałych z piecem typu PR-37/1600 lub PR-25/1750

Analizator jest laboratoryjnym urządzeniem przeznaczonym do automatycznego oznaczania charakterystycznych temperatur przemian fazowych ciał stałych. Oznaczanie przeprowadza się na podstawie analizy obrazu próbki w czasie jej programowego nagrzewania.

Zastosowanie urządzenia może obejmować takie dziedziny jak: energetyka, metalurgia, odlewnictwo, przemysł chemiczny, przemysł szklarski i ceramiczny, inżynieria materiałowa, technologia spawalnicza i technologia lutowania, wytwarzanie powłok ochronnych. W dzisiejszych czasach analiza topliwości materiałów znajduje zastosowanie przede wszystkim w obszarze badań biomasy pod względem jej zastosowania w energetyce.

Urządzenie składa się z

  •  Piec typ PR-37/1600 lub PR-25/1750
  •  Systemu wizyjnego wraz z oprogramowaniem

Urządzenie jest w pełni skomputeryzowane, a pomiar temperatury spiekania, mięknięcia, topnienia i płynięcia popiołów za pomocą analizy obrazu kamerą CCD przeprowadzany jest automatycznie, z zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa obsługi. Możliwa jest też pełna dokumentacja i archiwizacja pomiarów.

PL|EN