Oferta

Urządzenia i usługi oferowane przez Grupę Badawczą Elektrotermia z Łukasiewicz - ITR doceniane są zarówno w kraju, jak i za granicą w ośrodkach przemysłowych, takich jak zakłady koksownicze i huty, a także w ośrodkach badawczych i laboratoriach. Jesteśmy też jednym z wiodących ośrodków zajmujących się produkcją pieców laboratoryjnych w Europie. Dokładność i niezawodność jaką zapewniamy jest wynikiem ciężkiej pracy i doświadczenia zbieranego przez specjalistów w dziedzinie elektrotermii już od ponad pięćdziesięciu lat. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Metalurgia
Metalurgia

Urządzenia tworzone dla przemysłu koksowniczo-hutniczego. Są to głównie stanowiska badacze przeznaczone do oznaczania parametrów węgla, koksu wielkopiecowego oraz rudy żelaza. Zostały one wdrożone w kopalniach, zakładach koksowniczych oraz hutach na trzech kontynentach i w dalszym ciągu poszerzają swój rynek zbytu, ciesząc się dużym uznaniem użytkowników ze względu na dokładność i niezawodność działania.

Paliwa stałe
Paliwa stałe

Oferta Łukasiewicz -ITR uwzględnia wiele urządzeń przeznaczonych do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych paliw stałych. Naszą specjalnością są pomiary dotyczące węgla. Są to w większości analizatory opracowane na podstawie norm ISO oraz PN, umożliwiające przeprowadzenie procesów wymagających nagrzania próbki do określonej wartości temperatury. Znajdują one zastosowanie w zakładach przemysłowych takich jak elektrownie i elektrociepłownie, laboratoriach zajmujących się komercyjnym badaniem jakości paliw oraz jednostakch naukowo-badawczych.

Kalibracja czujników temperatury
Kalibracja czujników temperatury

Jednym z podstawowych podzespołów wykorzystywanych w przemyśle są czujniki temperatury. Od zmierzonych przez nie wartości, zależy często poprawność prowadzonego procesu, jakość produkcji a nie rzadko bezpieczeństwo ludzi. Dlatego właśnie tak ważna jest ich niezawodność oraz okresowa kontrola. Do weryfikacji i zapewnienia skuteczności działania użytkowych czujników temperatury Łukasiewicz – ITR oferuje opracowany przez naszych specjalistów kalibrator, działający na zasadzie metody porównania z wzorcem. Do kontroli wzorców oferujemy również kalibrator metodą punktów stałych.

Wykonania specjalne
Wykonania specjalne

Sieć Badawcza Łukasiewicz nie boi się nowych wyzwań. Podejmujemy się zleceń dotyczących opracowania urządzeń cieplno-chemicznych zgodnie z wytycznymi naszych klientów oraz z technologią, jaką dysponują. Mogą to być urządzenia o temperaturze pracy do 2000C, różnych atmosferach roboczych, wyposażone w układy załadunku, komory chłodzenia, oprogramowanie sterujące i bazodanowe, a także innego rodzaju rozwiązania, pomagające w osiągnięciu Twoich celów. Rzuć nam wyzwanie!

PL|EN