Urządzenie do oznaczania ilości wydzielanych gazów w masach formierskich PR-45/1200 MF

Rosnące wymagania jakościowe, stawiane nowoczesnym urządzeniom stosowanym w przemyśle metalurgicznym, powodują konieczność jednoznacznego i dokładnego określenia ich parametrów. Jednym z czynników mających wpływ na chropowatość powierzchni odlewów metalowych jest masa formierska, która musi charakteryzować się ściśle określonymi właściwościami fizykochemicznymi, zależnie od danego procesu odlewniczego.

Jednym z jej najistotniejszych parametrów jest ilość i dynamika wydzielających się gazów podczas procesu odlewania. Nadmierna ilość wydzielanych gazów może powodować niewłaściwe przeprowadzenie procesu odlewania, co ma szczególne znaczenie przy odlewach o znacznym stopniu złożoności, takich jak głowice, czy bloki silników spalinowych.

By umożliwić przecyzyjny pomiar tego parametru, Łukasiewicz – ITR oferuje Urządzenie do oznaczania ilości wydzielanych gazów w masach formierskich PR-45/1200 MF, przeprowadzające procedury oznaczania na podstawie normy BN-76/402-05.

Urządzenie składa się z dwóch zespołów: pieca i wyposażenia pomiarowego. W części górnej pieca umieszczono grzejnik z zespołem reaktora, a w części dolnej umieszczono blok sterowania i zasilania.
Dane techniczne
Pieca z reaktorem:
Rurowa komora robocza pozioma
Temperatura znamionowa 1200°C​
Zakres temperatur roboczych 600 ÷ 1200°C​
Średnica komory grzejnej ∅ 40 mm
Długość części roboczej grzejnika 215 mm
Element grzejny Kanthal A1
Izolacja termiczna włókno ceramiczne typu CERAFELT
Regulatory temperatury mikroprocesorowy o działaniu ciągłym typu PID - SHINKO JCD-33A
Dokładność regulacji temperatury w punkcie ±1°C
Termoelement regulacyjny PtRh10-Pt
Element wykonawczy układu regulacji temperatury przekaźnik SSR
Transformator obniżający napięcie sieciowe 230V/20V
Reaktor kwarcowy ∅ 25/20x1100 mm
Czynnik roboczy CO2
Ciśnienie zasilania 0,2 Mpa
Zakres pomiarowy rotametru 21 - 200 ln/h
Napięcie zasilania 230V, 50Hz
Pobór mocy: w czasie rozgrzewu ok. 1,5 KVA
w stanie ustalonym przy 1200°C ok. 0,9 KVA
Wymiary
gabarytowe pieca
wysokość 620 mm
szerokość 350 mm
długość 1000 mm
Ciężar całkowity ok. 50 kg
Klasa ochronności I
Stopień ochronności IP20
Znak CE

Wyposażenia pomiarowego:
statyw z regulacją położenia naczynia wyrównawczego
szklana biureta pomiarowa (250 ml), kalibrowana co 1 ml z zaworem 3-drożnym
szklane naczynie wyrównanwcze 500 ml
1 płuczka szklana 200 ml (250 ml) wypełniona żelem krzemionkowym do wysokości ok. 50 mm, otwór wylotowy płuczki wypełnić watą szklaną (Rys. Nr 1)
łódeczki ceramiczne (20 szt.)
rurka polietylenowa ∅ 7 mm (ok. 10 m)
zawór szkalany 2-drożny (1 szt.)

PL|EN