Analizator do oznaczania typu koksu metodą Gray-Kinga MGK-1

Metoda oznaczania typu koksu metodą Gray-Kinga pozwala określić zdolność węgla do tworzenia koksu, poprzez jego porównanie ze skalą wzorców i zaklasyfikowanie do jednego z typów (od A do Gx), zgodnie z wymaganiami normy PN–84/G–04519. Informacje na temat parametrów tych właściwości wykorzystywane są m. in. podczas komponowania mieszanek wsadowych do baterii koksowniczej oraz prognozowania właściwości koksu.

 

W ofercie Łukasiewicz – ITR, do oznaczania typu koksu metodą Gray-Kinga i określania właściwości koksotwórczych węgla kamiennego przeznaczony jest Analizator MGK-1. Jest on elektrycznym, oporowym piecem rurowym z poziomą komorą roboczą, przeznaczonym do stosowania w warunkach laboratoryjnych. Urządzenie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem norm zharmonizowanych z Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WEW i zastosowano w nim grzejnik typu PR-34/600.

Analizator może być wyposażony w układ wizyjny do automatycznego porównania otrzymanej próbki ze skalą wzorcową. Eliminuje to subiektywny odczyt wyniku przez obsługę urządzenia.

Jak to działa

Urządzenie MGK-1 składa się z dwóch zespołów: bloku grzejnego oraz układu zasilania i sterowania.

Proces przeprowadzany przez analizator polega na równomiernym ogrzewaniu próbki węgla o masie 20 g do temperatury 600 °C w znormalizowanych warunkach (jeśli zachodzi potrzeba z dodatkiem substancji inertnych) i określeniu typu otrzymanego koksu przez porównanie go z wzorcową skalą typów koksu.


Dane techniczne:
Temperatura maksymalna 700°C​
Temperatura pracy 600°C​
Typ grzejnika PR-34/600
Element grzejny Kanthal A-1  ±2 mm
Długotrwała dokładność regulacji ± 1°C
Czas nagrzewania pieca do temperatury 325°C​  55 min
Termoelement regulacyjny Ni-NiCr,  typ K
Emisja EMC klasa A
Napięcie zasilania 230V,  50Hz
Pobór mocy w czasie rozgrzewu Pmax 450 W
Wymiary gabarytowe analizatora 515(wys)x680(szer)x316(gł) mm
Waga ∼30kg

PL|EN