Analizator do oznaczania wskaźnika samozapalności węgla kamiennego PR-30/250

Analizator oferowany przez Łukasiewicz - ITR przeznaczony jest do pracy w laboratoriach i służy do oznaczania wskaźnika samozapalności węgla kamiennego.

Oznaczanie jest zgodne z normą PN-93/G-04558 „Węgiel kamienny. Oznaczanie wskaźnika samozapalności”. Analizator PR-30/250 przeznaczony jest do przeprowadzania procesu, którego celem jest określenie skłonności węgla do samozapalania. W skład urządzenia wchodzi niskotemperaturowy piec rurowy, prasa dźwigniowa z matrycą do przygotowania próbek węgla oraz komputer sterujący procesem pomiarowym.

 

 

Dane techniczne
Rurowa komora robocza pozioma
Temperatura maksymalna 400°C​
Temperatura badania próbek, zgodna z PN-93/G-04558 190°C, ​237°C
Średnica wewnętrzna grzejnika 26 mm
Długość części grzejnej 500 mm
Element grzejny Nicrotal 80   0,335 mm
Izolacja termiczna Cerachrom, Rockwool
Regulator temperatury mikroprocesorowy, programowalny, typ RE 92
Długotrwała dokładność regulacji temperatury nie gorsza niż 1°C
Czas nagrzewania pieca do temperatury 237°C 5 min
Długość strefy płaskiej z dokładnością 5°C 70 mm
Termoelementy regulacyjny i pomiarowy Ni-NiCr (K)
Element wykonawczy układu regulacji temperatury przekaźnik półprzewodnikowy
Klasa ochronności I
Napięcie zasilania 230V, 50 Hz
Pobór mocy w czasie rozgrzewu Pmax 0,8 kVa
Wymiary gabarytowe pieca 380(H)x320(S)x630(L) mm
Waga 45kg
Przepływ powietrza przez komorę roboczą 25 dm3/h ± 3dm3/h
Siła nacisku prasy 2,28 kN
Oprogramowanie Program "Samozapalność"
PL|EN