Laboratoryjne stanowisko do oznaczania redukcyjności rud żelaza - FeRed

FeRed oferowany przez Łukasiewicz – ITR to stanowisko służące do prowadzenia w warunkach laboratoryjnych procesu pomiaru redukcyjności rud żelaza. Urządzenie realizuje proces pomiaru zgodnie z normami ISO 4695, ISO 4696-1, ISO 4696-2 oraz ISO 7215, dotyczącymi określania redukcyjności rud żelaza używanych w wielkich piecach.

W procesie wytopu żelaza biorą udział dwa surowce: ruda żelaza w postaci tlenków żelaza oraz koks wielkopiecowy. Koks stanowi podstawę nośną dla rudy oraz jest źródłem reagentów, które w tym procesie mają za zadanie usunięcie z rudy tlenu, tak, aby w efekcie pozostało czyste żelazo.

Redukcyjność jest wskaźnikiem określającym stopień podatności tlenków żelaza na reakcje z tlenkiem węgla, a także mówiącym o tym, jak szybko reakcje te zachodzą. W połączeniu z innymi oznaczeniami, wyniki tych pomiarów pozwalają technologom na ustalenie ilości i rodzaju surowców, które są dozowane do wielkiego pieca.


Jak to działa?

Sposób pomiaru, prowadzony na podstawie normy ISO, polega na zamknięciu próbki rudy żelaza w szczelnej retorcie umieszczonej na wadze i ogrzewaniu w piecu elektrycznym do temperatury 950ºC, przy jednoczesnym dozowaniu mieszaniny azotu i tlenku węgla do retorty. Wynik pomiaru określany jest na podstawie pomiaru ubytku masy próbki, przy czym w normie 4695 pomiar wagi rejestrowany jest co 1s. Proces kończy się gdy masa próbki zmniejszy się do określonego poziomu lub po upływie ustalonego czasu. Powstające podczas procesu gazy reakcyjne są odprowadzane do instalacji wyciągowej.

Wyjątkowe rozwiązanie na rynku metalurgicznym

Urządzenie FeRed opracowane przez specjalistów w dziedzinie elektrotermii w Łukasiewicz – ITR jest wyjątkowe zarówno pod względem efektywności, jak i swojego przeznaczenia, biorąc pod uwagę to, że na rynku jest bardzo niewiele urządzeń tego typu. Wynika to z faktu, że procesy opracowania oraz wdrożenia takiego stanowiska, a także sposób jego użytkowania podlegają bardzo wymagającym normom.

Łukasiewicz – ITR przychodzi z pomocą zarówno hutom, jak i ośrodkom takim jak jednostki badawcze i uczelnie, potrzebującym w swojej działalności tego trudno dostępnego rozwiązania. Jednocześnie, zastosowanie w urządzeniu FeRed niezawodnych modułów i przyjaznej w użytkowaniu budowy, pozwala na zapewnienie zarówno efektywności i dokładności działania stanowiska, jak i bezpieczeństwa oraz przystępności obsługi dla użytkowników.

PL|EN