Analizator do oznaczania wskaźnika wolnego wydymania węgla kamiennego

Urządzenie do oznaczania wskaźnika SI węgla kamiennego jest urządzeniem laboratoryjnym służącym do badania wpływu ogrzewania na zwiększanie objętości plastycznej masy węgla. Urządzenie składa się z trzech niezależnych zespołów umożliwiających przeprowadzenie poszczególnych etapów procesu badawczego. Pierwsza część procesu przebiega w piecu elektrycznym pokazanym na rys. 2, w którym umieszcza się w zamkniętym tyglu przygotowaną próbkę analityczną 0,2 S i podgrzewa w takich warunkach, żeby temperatura dna tygla w wzrosła w ciągu 90 sek. do 800 ± 10 ºC, a w ciągu 150 sek., licząc od początku ogrzewania do 820 ± 5 ºC. W czasie nagrzewania roztopiony węgiel może się swobodnie rozszerzać w kierunku prostopadłym do ogrzewanej powierzchni. Po zakończeniu ogrzewania wyjmuje się z pieca tygiel z koksikiem i ochładza się na powietrzu do temperatury pokojowej. Ostudzony koksik poddaje się analizie wizyjnej porównując kształt ze skalą wzorcową. Może to być wykonane w sposób organoleptyczny przez obsługę lub przy użyciu sytemu wizyjnego wraz z odpowiednim oprogramowaniem.

 

Dane techniczne
Temperatura max 950°C
Temperatura znamionowa tygla 850°C​
Czas rozgrzewu pustego pieca do temp. 850°C 30 min.
Czas rozgrzewu  tygla do 820°C±5°C ≤ 150 s
Wymiary komory roboczej: średnica 88 mm
wysokość 40 mm
Regulator temperatury BCS200-19 – Shinko
Element grzejny KANTHAL  A1  ∅  0,6 mm
Termoelement regulacyjny TKP-1-125-1,5-3-1-2-2-0-500
CZAH Pomiar
Sygnalizator dźwiękowy BPT380X-SA230V  BESTAR
Napięcie zasilania 230V,  50Hz
Moc 900 W
Klasa ochronności I
Stopień ochronności IP20
Wymiary
gabarytowe urządzenia:
szerokość 480 mm
głębookość 350 mm
wysokość 280 mm
Masa 12 kg

Analizator (typ Analizator SI-3M)
Wymiary szerokość 95 mm
długość 1000 mm
wysokość 225 mm
Masa 10kg
Zasilanie 230VAC 50Hz, 300W

PL|EN