O Firmie

Elektrotermia jest działem elektrotechniki zajmującym się przemianą energii elektrycznej w ciepło i praktycznym zastosowaniem tego zjawiska, m. in. do celów użytkowych lub przemysłowych. Bez osiągnięć tej specjalizacji nauki i techniki nie istniałoby wiele narzędzi różnych gałęzi przemysłu budujących otaczającą nas rzeczywistości, miejsca takie, jak koksownie czy huty nie mogłyby wykonywać swojej pracy, a przeciętny człowiek nie mógłby cieszyć się korzyściami płynącymi z posiadania np. suszarki elektrycznej.

W Łukasiewicz - ITR działalnością związaną z tym obszarem badawczym zajmuje się Grupa Badawcza Elektrotermia, pod przewodnictwem mgr inż. Łukasza Grotkowskiego.W jednostce prowadzone są badania naukowe i prace w dziedzinach

  • matematycznego modelowania procesów cieplno-chemicznych,
  • kompleksowej automatyzacji procesów produkcji,
  • identyfikacji parametrów urządzeń elektrotermicznych jako obiektów  regulacji temperatury.


„Intensywne zmiany zachodzące w przemyśle hutniczym związane z rozwojem technik cieplno-chemicznych i dostrzeganą coraz wyraźniej koniecznością odnowienia wysłużonej infrastruktury w kraju stawiają ambitne wyzwania przed środowiskiem naukowym pracującym na rzecz tego sektora gospodarki. Wpisując się w te potrzeby Instytut tworzy od wielu lat nowe rozwiązania, zgodnie z aspektem ekonomicznym i wymaganiami współczesności.”

- mgr inż. Łukasz Grotkowski, Lider Grupy Badawczej Elektrotermia


Historia Elektrotermii

w Instytucie sięga lat 70. Związana z nią działalność prowadzona jest nieprzerwanie od roku 1971., w którym powstał prekursor obecnej Grupy Badawczej Elektrotermia- Centrum Technik Cieplno-Chemicznych, działające wtedy w strukturach Przemysłowego Instytutu Elektroniki (PIE). Powodem utworzenia Centrum był dynamiczny rozwój elektroniki ciała stałego w tamtym okresie.

W ciągu kolejnych dekad swojej działalności Centrum Technik Cieplno-Chemicznych stale poszerzało swoje horyzonty o nowe obszary badawcze, takie jak procesy i urządzenia technologiczne w elektronice półprzewodnikowej, aparatura pomiarowa oraz aplikacje dla półprzewodników. Zajmowało się również konstrukcją wysokospecjalistycznych technologicznych urządzeń cieplno-chemicznych, które w tamtym czasie reprezentowały poziom światowy i umożliwiły praktycznie wyeliminowanie ich importu.

Centrum z powodzeniem dostosowało się również do warunków czasu przemian ustrojowych i reform gospodarczych po 1989 r., podejmując się przedsięwzięć, które spotkały się z uznaniem w ośrodkach przemysłowych i badawczych, w kraju i za granicą.

Od września 2007 po decyzji Ministra Gospodarki dotyczącej konsolidacji Przemysłowego Instytutu Elektroniki i Instytutu Tele- i Radiotechnicznego (ITR), Centrum Technik Cieplno-Chemicznych włączone zostało w struktury ITR. W 2021 roku zostało przekształcone w Grupę Badawczą Elektrotermia i obecnie jest częścią Łukasiewicz – ITR.

Działalność w zakresie elektrotermii w Grupie Badawczej Elektrotermia to jeden z elementów odpowiedzi Łukasiewicz – ITR na zapotrzebowania współczesnego biznesu i gospodarki na rozwiązania dla Przemysłu 4.0.

Dla zapewnienia niezawodnej, długotrwałej i bezpiecznej eksploatacji, nasze urządzenia wyposażone są w najnowsze rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej. W połączeniu z wykwalifikowanym serwisem oraz regularnymi przeglądami ich żywotność może przekraczać 20 lat. Wszystkie układy kontrolno-pomiarowe naszych urządzeń oparte są na podzespołach renomowanych firm, które zapewniają najwyższą dokładność i niezawodność. Nasze wieloletnie doświadczenie umożliwia tworzenie elastycznych rozwiązań, które pozwalają na dostosowanie parametrów pracy do indywidualnych potrzeb klienta jednocześnie zapewniając łatwy i przyjazny dla użytkownika interfejs.

Korzystając ze zdobytych doświadczeń podejmujemy się opracowania i wykonania jednostkowych urządzeń dla zaawansowanych technologii, jak np. polikrystalizacji fosforku indu (InP), monokrystalizacji węglika krzemu (SiC) i innych materiałów, czy nienormalizowanej aparatury pomiarowej na potrzeby uczelni wyższych i innych placówek badawczych.

PL|EN