Piec do oznaczania zawartości popiołu w paliwach stałych, biopaliwach oraz stałych paliwach wtórnych typ PM-6/1100AV

Piec muflowy typu PM-6/1100AV jest uniwersalnym piecem laboratoryjnym z wymuszonym przepływem powietrza do oznaczania części lotnych i popiołów w paliwach stałych spełniającym wymagania norm dotyczących oznaczania popiołu i części lotnych w paliwach stałych.

 

Piec przeznaczony jest do pracy w zakresie temperatur 200-1100°C i został zaprojektowany z uwzględnieniem norm PN-IEC 60397:2000 (Metody badań pieców rezystancyjnych pośrednich z działaniem okresowym). Urządzenie wyposażone jest w mikroprocesorowy regulator temperatury, umożliwiający odczyt temperatury na wyświetlaczu i zaprogramowanie przebiegu procesu.

Urządzenie spełnia ogólne warunki bezpieczeństwa oraz eksploatacji, posiada oznakowanie CE.

Składa się ono z dwóch zespołów trwale ze sobą połączonych i stanowiących jednolitą całość. W części górnej umieszczono zespół grzejnika, w części dolnej zespół sterowania, dozowania gazów i zasilania.

Na płycie czołowej zespołu zasilania umieszczono:

  • regulator „SHINKO”
  • wyłącznik główny
  • rotametr
  • wyłącznik pompki
PL|EN