Seminarium: „Innowacyjne rozwiązania techniczne w hutnictwie i górnictwie”

W dniach 14-16 czerwca 2024 r. w Hotelu „Karolinka” w Karpaczu odbyło się seminarium branżowe zorganizowane przez Koło SITPH przy koksowni w Zdzieszowicach. Tematem seminarium były „Innowacyjne rozwiązania techniczne w hutnictwie i górnictwie w zakresie materiałów ogniotrwałych i metod badań jakościowych węgla i koksu”.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele wielu prestiżowych instytucji, takich jak AGH Wydział Energetyki i Paliw, Instytut Technologii Paliw i Energii w Zabrzu, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, a także przedstawiciele hut, koksowni, kopalń oraz wielu firm specjalistycznych.

Celem seminarium było zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, które mogą być wykorzystane w zakładach produkcyjnych. W trakcie spotkania omawiano również wymianę doświadczeń oraz wyzwania, z którymi branża mierzy się na co dzień.

Seminarium okazało się być doskonałą platformą do wymiany wiedzy i doświadczeń między uczestnikami. Prezentacje i dyskusje skupiły się na nowoczesnych technologiach, które mają potencjał zrewolucjonizować procesy produkcyjne w hutnictwie i górnictwie. Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z najnowszymi badaniami oraz praktycznymi rozwiązaniami z zakresu materiałów ogniotrwałych i metod badań jakościowych węgla i koksu.

Podczas Seminarium, nasz kolega, Ekspert w Grupie Badawczej Elektrotermia, przedstawił uczestnikom nasze możliwości skierowane dla przemysłu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział oraz cenne dyskusje, które przyczyniły się do sukcesu tego wydarzenia. Szczególne podziękowania kierujemy do naszych prelegentów za ich merytoryczne wystąpienia i dzielenie się wiedzą.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania i seminaria, które będą okazją do dalszej wymiany doświadczeń i wiedzy w naszej branży.

PL|EN